Tarotkurser

Jag har varit medial hela mitt liv och mina tidigaste minnen är helt tillbaka till två-årsåldern. Genom årens lopp har jag utvecklat mina förmågor i olika riktningar, träffat likasinnade och haft olika lärare.

Tarotkorten har jag jobbat med i över 20 år och idag håller jag kurser i tarot.

Tarotkurs, grupp, Jälluntofta

Där lägger jag stor vikt på intuitiv tolkning. Kurserna hålls i mindre grupper där jag försöker att känna in varje person. Kurserna är två-dagars helgkurser som avslutas med ett litet prov och diplom. Syftet med kursen är att du ska kunna förstå dina kort och budskapen som du får till dig runt dina kort. Efter avslutad kurs ska du kunna börja att göra mer avancerade läggningar.

Heléne Jonsson, privatelev

 

 

Jag håller också privatkurser, detta är för dig som vill jobba professionellt med tarot och antingen känner att du vill bli mer säker eller för dig som vill lära dig från grunden. Även här avslutas kursen med prov och diplom. Nivå och svårighetsgrad bestäms i samråd med eleven allt efter önskemål! 

 

Kurser planeras till våren 2019 i Varberg